شبکه های کامپیوتری

انواع توپولوژی شبکه

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87

نظم بین اتصالات اجزای یک شبکه که شامل گره ها و خطوط اتصال از طریق فرستنده و گیرنده است، به عنوان توپولوژی شبکه شناخته می‌شود. توپولوژی های مختلف شبکه عبارتند از:توپولوژی Point to Pointتوپولوژی Meshتوپولوژی Starتوپولوژی Busتوپولوژی Ring توپولوژی Treeتوپولوژی Hybrid


مبانی و اصول شبکه های کامپیوتری

/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C

شبکه‌های رایانه‌ای عبارت است از اتصال رایانه‌ها به یکدیگر برای ایجاد ارتباط و تبادل داده بین آنها. به طور کلی شبکه کامپیوتری مجموعه ای از دو یا چند کامپیوتر است. به کاربران کمک می کند تا راحت تر با هم ارتباط برقرار کنند. در این مقاله، ما قصد داریم اصولی را که همه باید قبل از ورود عمیق به شبکه های کامپیوتری بدانند، مورد بحث قرار دهیم.


با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره با مشاوران ما تماس بگیرید!
info@lanizer.shop
02144528500