انواع توپولوژی شبکه

انواع توپولوژی شبکه

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87

نظم بین اتصالات اجزای یک شبکه که شامل گره ها و خطوط اتصال از طریق فرستنده و گیرنده است، به عنوان توپولوژی شبکه شناخته می‌شود. توپولوژی های مختلف شبکه عبارتند از:توپولوژی Point to Pointتوپولوژی Meshتوپولوژی Starتوپولوژی Busتوپولوژی Ring توپولوژی Treeتوپولوژی Hybrid


با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره با مشاوران ما تماس بگیرید!
info@lanizer.shop
02144528500